€ 170,00

μεταχειρισμένα ΒΙΒΛΊΑ ΜΟΝΉΣ ΠΑΡΑΚΛΉΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΉ

ΜΕΓΆΛΗ ΣΥΛΛΟΓΉ 20 ΒΙΒΛΊΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΉΣ ΠΑΡΑΚΛΉΤΟΥ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΣΥΛΛΟΓΉ ΑΝΈΓΓΙΧΤΑ

1. ΌΣΙΟΣ ΖΩΣΙΜΑΣ ΣΙΒΗΡΊΑΣ
2. ΌΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΌΝ ΣΑΛΟΣ
3. ΌΣΙΟΣ ΜΑΚΆΡΙΟΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΝΑ
4. ΌΣΙΟΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΑΝΑ
5. ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΗΣ
6. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΣ
7. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ
8. ΙΓΝΑΤΙΟΣ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
9. ΚΟΔΡΑΤΟΣ ΚΑΡΑΚΑΛΛΗΝΟΣ
10. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΜΟΝΙΤΗΣ
11. ΓΕΡΆΣΙΜΟΣ ΜΕΝΑΓΙΑΣ
12. Π. ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ
13. Π. ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
14. ΌΣΙΟΣ ΑΜΒΡΌΣΙΟΣ ΟΠΤΙΝΑ
15. ΠΟΡΕΊΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΌ
16. Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΠΑΡΘΈΝΙΟΣ
17. ΆΓΙΟΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΊΑΣ
18. ΙΕΡΟΜΌΝΑΧΟΣ ΑΝΔΡΌΝΙΚΟΣ
19. ΑΒΒΑΣ ΑΜΜΩΝΑΣ
20. ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΒΕΛΙΤΣΚΟΦΣΚΥ ΚΡΙΝΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΎ